บริการของเรา

กว่า 15 ปี ศ.ศิวะ มีความมุ่งมั่นและความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุด จากผลงานคุณภาพให้กับลูกค้าซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ

การออกแบบ

ให้คำปรึกษาและดูแลเรื่องการออกแบบ อาคารทุกรูปแบบ รวมถึงงานออกแบบตกแต่งภายใน อาทิ บ้าน รีสอร์ต โรงแรม ออฟฟิศ ฯลฯ จากสถาปนิกที่มีประสบการณ์มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัท ในเครือ

SW STUDIO และ SWA AND PARTNER

วางแผนก่อสร้าง

วางระบบงานก่อสร้างก่อนเริ่มงานทุกโครงการ เพื่อควบคุมคุณภาพ ระยะเวลารวมถึงงบประมาณ เพราะการวางระบบที่ดีจะส่งผลให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

งานรับเหมาก่อสร้าง

ศ.ศิวะการช่าง มีการบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสมบูรณ์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงาน โดยเฉพาะเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ ตามมาตรฐานและความปลอดภัย

งานปรับปรุงอาคาร

นอกจากงานออกแบบ - ก่อสร้าง ยังมีบริการงานปรับปรุงอาคารเพื่อดูแล รักษาอาคารให้มีความสวยงามอยู่เสมอที่สำคัญคือได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร