ศ.ศิวะ

“ให้เราช่วยสร้าง”

ศ.ศิวะ ผู้นำด้านผู้รับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด เป็นผู้นำด้านผู้รับเหมาก่อสร้างครบวงจร ทั้งงานรับสร้างบ้าน งานต่อเติมบ้าน งานตกแต่งภายใน รวมถึงงานก่อสร้างทุกประเภท เรามีความชำนาญด้านงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย สำนักงาน คลังสินค้า รวมทั้งโรงแรม และรีสอร์ต เป็นต้น บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด ก่อตั้งโดย

“นายธนัชพงศ์ จิระชาติชัยวงษ์” และ “นายจิรวัฒน์ จิระชาติชัยวงษ์”

รวมถึงทีมงานผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการก่อสร้างมาตั้งแต่พ.ศ.2546จากประสบการณ์ และความชำนาญ ด้านงานก่อสร้างต่างๆ รวมถึงงานตกแต่งภายในและงานระบบประปา ไฟฟ้าจากประสบการณ์ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันหลากหลายโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเรื่อยมาจึงตกผลึกเกิดเป็นบริษัทในเครือเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าอย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น ทั้ง

บริษัท SW STUDIO บริษัท SWA AND PARTNER

เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ และบริษัท WIDE HOUSE Design & Build ดูแลเรื่องการบริการงานรับสร้างบ้านโดยเฉพาะ

ศ.ศิวะ

บริการของเรา

บริการของเรา

กว่า 15 ปี ศ.ศิวะ มีความมุ่งมั่นและความเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด จากผลงานคุณภาพให้กับลูกค้าซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ

การออกแบบ

ให้คำปรึกษาและดูแลเรื่องการออกแบบ อาคารทุกรูปแบบ รวมถึงงานออกแบบตกแต่งภายใน อาทิ บ้าน รีสอร์ต โรงแรม ออฟฟิศ ฯลฯ จากสถาปนิกที่มีประสบการณ์มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ โดยบริษัท ในเครือ SW STUDIO และ SWA AND PARTNER

วางแผนก่อสร้าง

วางระบบงานก่อสร้างก่อนเริ่มงานทุกโครงการ เพื่อควบคุมคุณภาพ ระยะเวลารวมถึงงบประมาณ เพราะการวางระบบที่ดีจะส่งผลให้ได้ผลงานที่ดีและมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

งานรับเหมาก่อสร้าง

ศ.ศิวะการช่าง มีการบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มงานจนเสร็จสมบูรณ์ โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงาน โดยเฉพาะเพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้ ตามมาตรฐานและความปลอดภัย

งานปรับปรุงอาคาร

นอกจากงานออกแบบ - ก่อสร้าง ยังมีบริการงานปรับปรุงอาคารเพื่อดูแล รักษาอาคารให้มีความสวยงามอยู่เสมอที่สำคัญคือได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร