ระบบป้องกันอัคคีภัย อีกสิ่งสำคัญในการก่อสร้างอาคารที่ไม่ควรมองข้าม

ระบบป้องกันอัคคีภัย อีกสิ่งสำคัญในการก่อสร้างอาคารที่ไม่ควรมองข้าม

นอกจากการก่อสร้าง ความปลอดภัยในอาคาร เป็นอีกสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร “อัคคีภัย”เป็นสิ่งที่ป้องกันได้ เพียงแค่ทุกคนใส่ใจ

“นายสุรเชษฐ์ สีงาม” อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ร่วมเสวนา “รู้ทัน…ป้องกันมหันตภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” โดยกล่าวถึงเรื่องการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร ว่า “ในแต่ละปีประเทศไทยสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และมูลค่าทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอัคคีภัยจำนวนไม่น้อย ซึ่งอัคคีภัยเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ เพียงแค่ทุกคนใส่ใจ ในอาคารสูงมีพระราชบัญญัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร การซ้อมหนีไฟ การติดตั้งและความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง และทางหนีไฟ แต่มีเจ้าของอาคารกี่แห่งที่ทำ

นายสุรเชษฐ์ สีงาม อุปนายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

สำหรับที่พักอาศัยส่วนบุคคล เช่น บ้านเดี่ยว สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดคือ การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้าน สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ถังแก๊ส จริงๆ แล้วประเทศไทยมีพระราชบัญญัติ การติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน ซึ่งสามารถป้องกันเหตุอัคคีภัยได้ แต่เชื่อว่าเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบกฎหมายในข้อนี้ และสิ่งจำเป็นที่ทุกคนควรต้องจดจำคือหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุอัคคีภัย 199 จะมีกี่คนที่จำได้ หากเทียบกับเบอร์โทรศัพท์สั่งอาหาร Delivery