งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant) วัดพระเงิน (อัพเดท พ.ย.62)

งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant) วัดพระเงิน (อัพเดท พ.ย.62)

งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant ทางด่วน ศรีรัช-วัดพระเงิน) เป็นอีกหนึ่งในงานของ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ที่ได้ความไว้วางใจโดย “พฤกษา”เช่นเดียวกับอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำหลายๆ แห่งในโครงการของพฤกษา สำหรับโครงการ “ภัสสร92” เป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างตัวอาคาร งานโครงสร้าง และเรื่องของการวางฐานรากตัวสระว่ายน้ำ

โครงสร้างอาคาร

งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างรับโครงหลังคา

งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ

วัสดุก่อผนังใช้อิฐมวลเบา

กระเบื้องตกแต่งผนัง

จากงานด้านโครงสร้างของโครงการ อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant ทางด่วน ศรีรัช-วัดพระเงิน) กับ อัเดทล่าสุด ความคืบหน้าของโครงการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเริ่มเห็นเป็นงานด้านสถาปัตย์ที่โดดเด่น และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้สอย รวมถึงรายละเอียดในด้านต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น