กระตุ้นภาคอสังหา โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” รัฐช่วยผ่อนรายละ 5 หมื่นบาท

กระตุ้นภาคอสังหา โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” รัฐช่วยผ่อนรายละ 5 หมื่นบาท

ส่งท้ายปีเก่า 62 ต้อนรับปีใหม่ 63 รัฐบาลช่วยผ่อนดาวน์ที่อยู่อาศัย 5 หมื่นบาทต่อราย คุณสมบัติต้องอยู่ในระบบภาษีนะ! ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มีนาคม 2563 จำนวนจำกัดแค่แสนคน ครม.เห็นชอบแล้ว

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผย ความคืบหน้าเกี่ยวกับ แนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเป็นนโยบายหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยระบุว่า สำหรับมาตรการดังกล่าว เป็นเรื่องของการลดภาระที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระ และสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี ผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย และผ่านเกณฑ์ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62 – 31 มีนาคม 2563 กระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 จะช่วยกระตุ้น อุปสงค์ภายในประเทศทำให้เศรษฐกิจในไตรมาส 4 เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงส่ง (Momentum) ให้เศรษฐกิจในปี 2563 ขยายตัวอย่างมีศักยภาพ

ที่มา ภาพและข้อมูล สำนักข่าว SBN https://www.siambusinessnews.com/22428

 

โอนบ้าน-คอนโด ค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01% จาก 2 % รัฐกระตุ้นให้คนเข้าถึงที่อยู่อาศัย

โอนบ้าน-คอนโด ค่าธรรมเนียมเหลือ 0.01% จาก 2 % รัฐกระตุ้นให้คนเข้าถึงที่อยู่อาศัย

ประกาศแล้วในราชกิจจาฯ กระทรวงมหาดไทยลดค่าธรรมเนียมโอนจาก 2% เหลือแค่ 0.01% เริ่มวันนี้ (2 พ.ย.-24 ธ.ค.63)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึง กรณี ประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ลดค่าธรรมเนียมการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองจากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับบ้านและห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งรัฐบาลต้องการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ด้วยการลดภาระค่าใช้จ่ายจำนวนหนึ่ง

โดยมีประกาศกระทรวงมหาดไทยในราชกิจจานุเบกษา ในเรื่องดังกล่าวแล้ว ทำให้ประชาชนสามารถชำระค่าธรรมเนียมการโอน และค่าจดจำนอง ในอัตราที่กำหนด มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2562 ) ต่อเนื่องถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ข้อมูลจากสำนักข่าว SBN https://www.siambusinessnews.com/