งานก่อสร้าง-สถาปัตย์ที่น่าสนใจ ทางเดินลอยฟ้า “Ratchaprasong Walk”

งานก่อสร้าง-สถาปัตย์ที่น่าสนใจ ทางเดินลอยฟ้า “Ratchaprasong Walk”

ทางเดินลอยฟ้าเป็นอีกหนึ่งในนวัตกรรมการก่อสร้างที่น่าสนใจ และมีประโยชน์มาก เพราะสามารถเชื่อมต่อกับอาคารสูงต่างๆ สร้างความสะดวก และการก่อสร้างก็คงต้องเน้นในเรื่องของการรักษาทัศนียภาพในภาพรวมของสถานที่นั้นๆ จึงถือเป็นอีกหนึ่งงานก่อสร้างและงานด้านสถาปัตย์ที่ท้าทาย

ทางเดินลอยฟ้าบริเวณราชประสงค์ หรือ “Ratchaprasong Walk (R – Walk)” ที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) นำมาลงในเพจ ที่เรียกกันว่า “ราชประสงค์โมเดล” จึงเป็นอีกต้นแบบหนึ่งของงานก่อสร้าง และงานด้านสถาปัตยกรรม ที่ลงตัวกับสถานที่

ผู้ว่ากทม.กล่าวในเพจผู้ว่าฯ อัศวิน เกี่ยวกับ Ratchaprasong Walk (R – Walk) ว่า “R – Walk เป็นอีกหนึ่งการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคเอกชนในการร่วมพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีความทันสมัย และให้พี่น้องประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการสัญจรในย่านการค้าราชประสงค์ ทั้งโรงแรมและศูนย์การค้า ได้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นทางเดินที่สามารถเดินเชื่อมต่อไปสู่อาคารถึง 18 แห่ง ความยาวรวม 1,150 เมตร และยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางต่างๆ ทั้งรถไฟฟ้า เรือโดยสารคลองแสนแสบ รถยนต์ และรถโดยสารสาธารณะต่างๆ ได้อีกด้วย

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กลาง)

ขอขอบคุณสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์และสมาชิกทุกท่าน ที่สนับสนุนการทำงานของกทม.มาโดยตลอด และครั้งนี้ยังได้มอบทางเดินลอยฟ้า “ราชประสงค์โมเดล” ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการคมนาคมที่ครบวงจรเพื่อสาธารณประโยชน์ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ อีกด้วย

 

เครดิตเนื้อหา –ภาพ เพจผู้ว่าฯ อัศวิน