ศ.ศิวะการช่างฯกับกิจกรรมเพื่อสังคม งานช่วยตั้งนั่งร้านสร้างศิลปะที่สนง.เขตบางรัก

ศ.ศิวะการช่างฯกับกิจกรรมเพื่อสังคม งานช่วยตั้งนั่งร้านสร้างศิลปะที่สนง.เขตบางรัก

นอกเหนือจากงานรับก่อสร้างโครงการต่างๆ แล้ว บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR กับงานช่วยสร้างนั่งร้านเพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะ ในภาพเป็นงานการสร้างนั่งร้านเพื่อวาดภาพ ที่สำนักงานเขตบางรัก