อลังการสร้างระบบป้องกันพายุเฮอริเคนที่ยาวสุดในโลก (คลิป)

อลังการสร้างระบบป้องกันพายุเฮอริเคนที่ยาวสุดในโลก (คลิป)

เพราะพายุในรูปแบบต่างๆ เป็นภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง ในงานก่อสร้างจึงต้องมีการวางโครงสร้างสำหรับรับมือกับพายุในรูปแบบต่างๆ ลองไปดูงานก่อสร้างระบบป้องกันพายุเฮอริเคน ว่าเขาทำกันยังไง?