งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant) วัดพระเงิน (อัพเดท พ.ย.62)

งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant) วัดพระเงิน (อัพเดท พ.ย.62)

งานก่อสร้างอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant ทางด่วน ศรีรัช-วัดพระเงิน) เป็นอีกหนึ่งในงานของ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ที่ได้ความไว้วางใจโดย “พฤกษา”เช่นเดียวกับอาคารสโมสรและสระว่ายน้ำหลายๆ แห่งในโครงการของพฤกษา สำหรับโครงการ “ภัสสร92” เป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างตัวอาคาร งานโครงสร้าง และเรื่องของการวางฐานรากตัวสระว่ายน้ำ

โครงสร้างอาคาร

งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างรับโครงหลังคา

งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ

วัสดุก่อผนังใช้อิฐมวลเบา

กระเบื้องตกแต่งผนัง

จากงานด้านโครงสร้างของโครงการ อาคารสโมสรและสระว่ายน้ำ โครงการภัสสร92 (The Plant ทางด่วน ศรีรัช-วัดพระเงิน) กับ อัเดทล่าสุด ความคืบหน้าของโครงการฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเริ่มเห็นเป็นงานด้านสถาปัตย์ที่โดดเด่น และสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้สอย รวมถึงรายละเอียดในด้านต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

งานก่อสร้างคลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ“พฤกษา The Connect 53”(อัพเดท ธ.ค.61)

งานก่อสร้างคลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ“พฤกษา The Connect 53”(อัพเดท ธ.ค.61)

นอกเหนือจากการงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ อาคารที่พักที่อาศัย ทั่วไปแล้ว บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังรับงานในด้านของการก่อสร้างคลับเฮาส์ ทั้งในส่วนของการออกแบบ การรับเหมาฯ การก่อสร้างทั้งระบบ และนี่เป็นหนึ่งในผลงานของ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ กับการงานด้านการก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ “พฤกษา The Connect 53” ที่เป็นทั้งอาคารคลับเฮาส์ รวมถึงสระว่ายน้ำ สวนพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทาง บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังรับปรึกษาออกแบบ สำหรับผู้สนใจงานในด้านนี้ด้วย

จากโครงการก่อสร้างคลับเฮาส์ ทั้งในส่วนของการออกแบบ การรับเหมาฯ การก่อสร้างทั้งระบบกับการงานด้านการก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ “พฤกษา The Connect 53” รวมถึงสวนพักผ่อนหย่อนใจ ที่วันนี้ งานคืบหน้าไปมาก ล่าสุดกับอัเดท 17ก.ย.61

งานด้านตกแต่งฐานราก และขึ้้นโครง

งานเทพื้นวางเหล็ก

 

เก็บงานเทพื้น

ในงานเทพื้นต้องได้ระดับที่พอดี ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญ

 

งานด้านการออกแบบและก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ โครงการ “พฤกษา The Connect 53” กับความคืบหน้าล่าสุดของเดือนตุลาคม ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก โดยสามารถเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดบางส่วน

 

งานด้านโครงสร้าง

วัสดุอุปกรณ์คุณภาพ เพื่อรองรับกับการใช้งานจริง ในรูปแบบของคลับเฮาส์และสโมสร

เค่้าโครงของอาคาร

ศ.ศิวะการช่างฯ กับคุณภาพของงาน ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอน

งานก่อสร้างคลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ“พฤกษา The Connect 53 ที่มีความคืบหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความคืบหน้าไปมาก ล่าสุด มีความคืบหน้าแบบเป็นรูปธรรม ที่ทำให้เห็นถึงแนวสถาปัตย์ และ สถานที่โดยรอบ รวมถึงเห็นเป็นโครงสร้างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ อัดเดท ธ.ค.61