โครงการ รีสอร์ทเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการ รีสอร์ทเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

งานรีสอร์ท และที่พัก เป็นอีกหนึ่งในงานที่ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญ โดยในโครงการล่าสุดของทางบริษัทฯ เป็นงาน ออกแบบก่อสร้าง โครงการรีสอร์ทเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งนับเป็นงานที่จะต้องออกแบบและสร้างให้ลงตัวกับภูมิทัศน์โดยรอบ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก อย่าง “เขาใหญ่”และสำหรับงานออกแบบและก่อสร้างรีสอร์ท โรงแรม ที่พัก สำหรับผู้สนใจ “ศ.ศิวะการช่างฯ” ยินดีให้คำปรึกษา

ภาพรวมของโตรงการ

 

งานด้านการวางฐานรากตัวอาคาร

งานโครงสร้าง

เริ่มเป็นตัวอาคาร ซึ่งจะต้องสอดคล้องและรองรับกับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบ

 

 

 

 

ความก้าวหน้าของวิศกรรมการก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (คลิป)

ความก้าวหน้าของวิศกรรมการก่อสร้างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (คลิป)