โครงการงานคลับเฮาส์สโมสรพฤกษาจตุโชติ (อัพเดท ก.ค.62)

โครงการงานคลับเฮาส์สโมสรพฤกษาจตุโชติ (อัพเดท ก.ค.62)

เป็นอีกหนึ่งในผลงานของ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ที่นอกเหนือจาการออกแบบและรับเหมาก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย สำนักงาน คอนโดมิเนียม และอาคารทั่วไป บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรังสรรค์งานด้าน “คลับเฮาส์ สโมสร” โดยล่าสุดเป็น โครงการงานคลับเฮ้า สโมสร พฤกษา จตุโชติ

ผังแบบการก่อสร้าง

กับการออกแบบที่คำนึงถึงสถาปัตกรรมและการใช้สอยได้อย่างลงตัว

 

หน้างานก่อสร้าง

ความคืบหน้าล่าสุด กับงาน โครงการงานคลับเฮาส์สโมสรพฤกษาจตุโชติ (อัพเดท พ.ย.61)

ตรวจงานเก็บรายละเอียดต่างๆ อย่างพิถีพิถัน

 

งานเทปูนพื้น

กับอีกหนึ่งงานของ ศ.ศิวะการช่างฯ โครงการงานคลับเฮ้า สโมสร พฤกษา จตุโชติ กับความคืบหน้าล่าสุด ในช่วงเดือน มกราคม เริ่มต้นปี 2562

ความคืบหน้างานด้านโครงสร้าง

งานประกอบเหล็กเส้นเตรียมเทปูน

 

เตรียมงานเทพื้น

งานสระว่ายน้ำ (บางส่วน)

จากผลงานการก่อสร้าง โครงการงานคลับเฮาส์สโมสรพฤกษาจตุโชติ ซึ่งเป็นงานคลับเฮาส์และสโมสร กับความคืบหน้าล่าสุดในเดือน เมษายน ซึ่งจะเห็นรูปแบบของตัวอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างชัดเจน พร้อมกับรายละเอียดรูปแบบการตกแต่งที่สวยงาม โดยเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์

งานโครงสร้างอาคาร

เก็บรายละเอียดส่วนงานผนังและระเบียง

งานสระว่ายน้ำ

ความคิบหน้างานภายในและการตกแต่ง

งานบันได

งานห้องน้ำ

เก็บรายละเอียดตกแต่งเพื่อความสวยงาม

งานสระว่ายน้ำที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ กับการเก็บรายละเอียดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ

ตัวอาคารและการให้แสงสว่างที่ทำให้เกิดความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม

ความสวยงามของตัวอาคารในยามค่ำคืน

จากจุดเริ่มต้น โครงการงานคลับเฮ้า สโมสร พฤกษา จตุโชติ ล่าสุดอัพเดทในเดือนกรกฎาคม 2562 งานใกล้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เหลือในส่วนของการเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อย เพื่อให้งาสมบูรณ์แบบ และพร้อมสำหรับการส่งมอบงานให้กับทางโครงการพฤกษา

งานตัวอาคารและความเรียกร้อยโดยรอบ

งานตกแต่ง

งานรายละเอียดโดยรอบพื้นที่

สระว่ายน้ำและตัวอาคาร

งานตกแต่งสร้างพื้นที่สีเขียว (ต้นไม้)

รายละเอียดต่างๆ ของสระว่ายน้ำขนาดใหญ่

 

งานก่อสร้างคลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ“พฤกษา The Connect 53”(อัพเดท ธ.ค.61)

งานก่อสร้างคลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ“พฤกษา The Connect 53”(อัพเดท ธ.ค.61)

นอกเหนือจากการงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ อาคารที่พักที่อาศัย ทั่วไปแล้ว บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังรับงานในด้านของการก่อสร้างคลับเฮาส์ ทั้งในส่วนของการออกแบบ การรับเหมาฯ การก่อสร้างทั้งระบบ และนี่เป็นหนึ่งในผลงานของ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ กับการงานด้านการก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ “พฤกษา The Connect 53” ที่เป็นทั้งอาคารคลับเฮาส์ รวมถึงสระว่ายน้ำ สวนพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทาง บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังรับปรึกษาออกแบบ สำหรับผู้สนใจงานในด้านนี้ด้วย

จากโครงการก่อสร้างคลับเฮาส์ ทั้งในส่วนของการออกแบบ การรับเหมาฯ การก่อสร้างทั้งระบบกับการงานด้านการก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ “พฤกษา The Connect 53” รวมถึงสวนพักผ่อนหย่อนใจ ที่วันนี้ งานคืบหน้าไปมาก ล่าสุดกับอัเดท 17ก.ย.61

งานด้านตกแต่งฐานราก และขึ้้นโครง

งานเทพื้นวางเหล็ก

 

เก็บงานเทพื้น

ในงานเทพื้นต้องได้ระดับที่พอดี ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญ

 

งานด้านการออกแบบและก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ โครงการ “พฤกษา The Connect 53” กับความคืบหน้าล่าสุดของเดือนตุลาคม ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก โดยสามารถเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดบางส่วน

 

งานด้านโครงสร้าง

วัสดุอุปกรณ์คุณภาพ เพื่อรองรับกับการใช้งานจริง ในรูปแบบของคลับเฮาส์และสโมสร

เค่้าโครงของอาคาร

ศ.ศิวะการช่างฯ กับคุณภาพของงาน ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอน

งานก่อสร้างคลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ“พฤกษา The Connect 53 ที่มีความคืบหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความคืบหน้าไปมาก ล่าสุด มีความคืบหน้าแบบเป็นรูปธรรม ที่ทำให้เห็นถึงแนวสถาปัตย์ และ สถานที่โดยรอบ รวมถึงเห็นเป็นโครงสร้างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ อัดเดท ธ.ค.61