แบบบ้าน SS-17

แบบบ้าน SS-17

แบบบ้าน SS-17

 • ขนาดที่ดินต่ำสุด 25 x 41 เมตร
 • เนื้อที่ต่ำสุด 256 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 550 ตารางเมตร

แบบบ้าน SS-16

แบบบ้าน SS-16

แบบบ้าน SS-16

 • ขนาดที่ดินต่ำสุด 20 x 39 เมตร
 • เนื้อที่ต่ำสุด 195 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 555 ตารางเมตร

แบบบ้าน SS-15

แบบบ้าน SS-15

แบบบ้าน SS-15

 • ขนาดที่ดินต่ำสุด 26 x 30 เมตร
 • เนื้อที่ต่ำสุด 195 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 554 ตารางเมตร

แบบบ้าน SS-14

แบบบ้าน SS-14

แบบบ้าน SS-14

 • ขนาดที่ดินต่ำสุด 27 x 29 เมตร
 • เนื้อที่ต่ำสุด 196 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 616 ตารางเมตร

แบบบ้าน SS-13

แบบบ้าน SS-13

แบบบ้าน SS-13

 • ขนาดที่ดินต่ำสุด 25 x 26 เมตร
 • เนื้อที่ต่ำสุด 163 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 507 ตารางเมตร

แบบบ้าน SS-12

แบบบ้าน SS-12

แบบบ้าน SS-12

 • ขนาดที่ดินต่ำสุด 29×30 เมตร
 • เนื้อที่ต่ำสุด 218 ตารางวา
 • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 674 ตารางเมตร