นอกเหนือจากการงานก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ อาคารที่พักที่อาศัย ทั่วไปแล้ว บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังรับงานในด้านของการก่อสร้างคลับเฮาส์ ทั้งในส่วนของการออกแบบ การรับเหมาฯ การก่อสร้างทั้งระบบ และนี่เป็นหนึ่งในผลงานของ บ.ศ.ศิวะการช่างฯ กับการงานด้านการก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ “พฤกษา The Connect 53” ที่เป็นทั้งอาคารคลับเฮาส์ รวมถึงสระว่ายน้ำ สวนพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทาง บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ยังรับปรึกษาออกแบบ สำหรับผู้สนใจงานในด้านนี้ด้วย

จากโครงการก่อสร้างคลับเฮาส์ ทั้งในส่วนของการออกแบบ การรับเหมาฯ การก่อสร้างทั้งระบบกับการงานด้านการก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ “พฤกษา The Connect 53” รวมถึงสวนพักผ่อนหย่อนใจ ที่วันนี้ งานคืบหน้าไปมาก ล่าสุดกับอัเดท 17ก.ย.61

งานด้านตกแต่งฐานราก และขึ้้นโครง

งานเทพื้นวางเหล็ก

 

เก็บงานเทพื้น

ในงานเทพื้นต้องได้ระดับที่พอดี ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะและความชำนาญ

 

งานด้านการออกแบบและก่อสร้าง คลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ โครงการ “พฤกษา The Connect 53” กับความคืบหน้าล่าสุดของเดือนตุลาคม ซึ่งการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปมาก โดยสามารถเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดได้ชัดเจน รวมถึงรายละเอียดบางส่วน

 

งานด้านโครงสร้าง

วัสดุอุปกรณ์คุณภาพ เพื่อรองรับกับการใช้งานจริง ในรูปแบบของคลับเฮาส์และสโมสร

เค่้าโครงของอาคาร

ศ.ศิวะการช่างฯ กับคุณภาพของงาน ที่ใส่ใจทุกรายละเอียดขั้นตอน

งานก่อสร้างคลับเฮ้าส์และสระว่ายน้ำ“พฤกษา The Connect 53 ที่มีความคืบหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความคืบหน้าไปมาก ล่าสุด มีความคืบหน้าแบบเป็นรูปธรรม ที่ทำให้เห็นถึงแนวสถาปัตย์ และ สถานที่โดยรอบ รวมถึงเห็นเป็นโครงสร้างที่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ อัดเดท ธ.ค.61