เป็นอีกผลงานที่ บ.ศ.ศิวะฯ ภาคภูมิใจกับการก่อสร้างโดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมปกติโดยไม่ทำลายต้นไม้ รอบๆ พื้นที่ โครงการก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 1 ชั้น ขนาด 1,200 ตารางเมตร ม.เอื้อสุขซอยพัฒนาการ 58 ที่อัพเดทล่าสุด ความคืบหน้าในการก่อสร้าง วันที่ 4 ส.ค.61

ด้วยแนวคิดการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และออกแบบให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยดีกับสิ่งแวดล้อม ผ่านงานด้านสถาปัตย์ที่ได้รับการพิถีพิถันเอาใจใส่ทุกรายละเอียด การก่อสร้างโดยไม่ทำลายต้นไม้ที่ได้เห็นในโครงการบ้านพักอาศัย1ชั้นขนาด1,200ตารางเมตร ม.เอื้อสุขซอยพัฒนาการ 58 จึงเป็นอีกหนึ่งในแนวคิดแบบโมเดิร์นสไตล์ “สถาปัตย์ที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม โดย บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ที่มีงานอัพเดทโครงการนี้ล่าสุดของ 6 ส.ค.61 มาให้ชม

ความกลมกลืนและลงตัวของงานโครงสร้างและต้นไม่ (สภาพแวดล้อม)

“น้ำ” และระบบ “น้ำ” คือส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยเอื้อต่อต้นไม้ และยังช่วยในด้านภูมิสถาปัตย์ให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้น

งานเก็บรายละเอียดพื้นที่โดยรอบ

ความคืบหน้างาน ก่อสร้าง บ้านพักอาศัย1ชั้นขนาด1,200ตารางเมตร ม.เอื้อสุขซอยพัฒนาการ 58 (อัพเดท พ.ย.61)

งานด้านตัวอาคาร

 

งานด้านโครงสร้าง

 

การก่ออิฐผนัง

รายละเอียดของงานพื้ันที่โดยรอบ

 

โตรงการบ้านพักอาศัย1ชั้นขนาด1,200ตารางเมตร ม.เอื้อสุขซอยพัฒนาการ 58 เป็นอีกหนึ่งโครงการการก่อสร้างโดย บ.ศ.ศิวะการช่างฯ ที่ล่าสุดมีความคืบหน้าไปมากกับ อัพเดทล่าสุด ในเดือนมกราคม 2562

งานด้านโครงสร้างเริ่มแล้วเสร็จเห็นเป็นตัวอาคารและมีการเร่งเก็บงานต่างๆ

ความคืบหน้าด้านงานปูน การก่อฉาบ

การเก็บรายละเอียดในด้านงานปูน

งานชนวนผนัง

 

งานเทหล่อคอนกรีต