ลักษณะโครงการ : บ้านพักอาศัย 2 ชั้น

สถานที่ตั้ง : หมู่บ้าน Grand Canel ดอนเมือง