ลักษณะโครงการ : บ้านพักอาศัย 3 ชั้น

สถานที่ตั้ง : หมู่บ้านวินด์มิลล์ปาร์ค บางนา