แบบบ้าน SS-17

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 25 x 41 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 256 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 550 ตารางเมตร