แบบบ้าน SS-16

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 20 x 39 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 195 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 555 ตารางเมตร