แบบบ้าน SS-15

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 26 x 30 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 195 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 554 ตารางเมตร