แบบบ้าน SS-14

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 27 x 29 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 196 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 616 ตารางเมตร