แบบบ้าน SS-13

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 25 x 26 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 163 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 507 ตารางเมตร