แบบบ้าน SS-12

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 29×30 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 218 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 674 ตารางเมตร