แบบบ้าน SS-11

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 22×32 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 176 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 501 ตารางเมตร