แบบบ้าน SS-10

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 37×37 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 343 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 905 ตารางเมตร