แบบบ้าน SS-09

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 36×44 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 396 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 1,017 ตารางเมตร