แบบบ้าน SS-08

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 40×47 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 470 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 1,395 ตารางเมตร