กคช.ชี้แจงชาวดินแดงเตรียมความพร้อมผู้อยู่อาศัยก่อนขึ้นอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองเฟสแรก

นายธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การก่อสร้างอาคารแปลง G มีความก้าวหน้าประมาณ 45% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน มิ.ย.2561 ในระหว่างนี้ กคช.มีแผนดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมของผู้อยู่อาศัยในแฟลต 18-22 เพื่อย้ายเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ซึ่งจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่ 6, 7, 14, 20 และ 21 ม.ค. 2561 เพื่อได้รับทราบถึงกฎระเบียบการอยู่อาศัยในอาคารใหม่ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชุมชนชาวแฟลตเป็นวิถีชีวิตชาวคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย รวมทั้งให้เกิดการรักษ์ถิ่นที่อยู่อาศัยอันจะนำไปสู่การรักษาสภาพแวดล้อมของอาคารให้มีสภาพที่ดีและน่าอยู่

ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าอยู่อาศัยจะมีการปฐมนิเทศผู้ได้สิทธิเข้าอยู่ในอาคารพักอาศัยแปลง G และชี้แจงถึงกฎระเบียบการอยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารพักอาศัยแปลง G ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ รายละเอียดการจับสลากเลือกห้องในเดือน มี.ค. 2561 จากนั้นจะส่งมอบกุญแจให้กับผู้อยู่อาศัยประมาณเดือน ก.ค. 2561 และให้ผู้อยู่อาศัยขนย้ายของจากอาคารเก่าไปอาคารใหม่ภายในระยะเวลา 60 วัน (ระหว่างเดือน ก.ค.-ส.ค. 2561) สำหรับขั้นตอนการขนย้ายและการติดตั้งระบบสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ทะเบียนบ้าน กคช.จะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย

สำหรับโครงการแปลง G เป็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดีรังสิตตัดกับถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ จัดสร้างเป็นอาคารทันสมัยสูง 28 ชั้น จำนวน 334 หน่วย ขนาดห้องพัก 33 ตร.ม. โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
(วันที่ 17 มกราคา 2560)