พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินด้วยการออกพันธบัตรวงเงินรวมไม่เกิน 33,200 ล้านบาท ในปี 2561 โดยแบ่งเป็น การกู้เงินด้วยการออกพันธบัตรใหม่จำนวน 15,000 ล้านบาท ซึ่งได้กำหนดไว้ในแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนและการปรับสมดุลโครงสร้างเงินทุนในระยะยาวของ ธอส.ที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว,

ที่มา : www.prachachat.net
(วันที่ 24 มกราคม 2560)