แบบบ้าน SS-07

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 30.50×35.50 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 270 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 767 ตารางเมตร