แบบบ้าน SS-06

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 40×45 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 450 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 1,222 ตารางเมตร