แบบบ้าน SS-04

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 35×37 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 324 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 715 ตารางเมตร