แบบบ้าน SS-03

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 22×30 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 165 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 695 ตารางเมตร