แบบบ้าน SS-02

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 25×29.50 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 185 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 490 ตารางเมตร