แบบบ้าน SS-01

  • ขนาดที่ดินต่ำสุด 35×45 เมตร
  • เนื้อที่ต่ำสุด 394 ตารางวา
  • พื้นที่ใช้สอยรวมส่วนบริการ 1,110 ตารางเมตร